Klik hier om deze pagina in een printvriendelijk formaat af te drukken
Klanten | Aanvraagformulier Hulpverlening

Gegevens aanvrager
Naam organisatie*
Adres*
Postcode* & Woonplaats*
Telefoonnummer(s)
Contactpersoon*
E-Mailadres*
Commerciele organisatie?*
Gegevens evenement en de hulpverlening
Datum
Naam van evenement
Locatie van evenement
Postcode & Woonplaats
Tijd aanvang
Tijd einde
Aantal deelnemers / bezoekers
Soort deelnemers / bezoekers
Voorstel aantal hulpverleners
Vergunning aangevraagd?*
Locatie evenement
Locatie?*
EHBO ruimte aanwezig?*
Stromend water aanwezig?*
Elektriciteit aanwezig?*
Factuurgegevens
Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoon
E-Mailadres
Contactpersoon tijdens evenement
Naam
Telefoon
E-Mailadres
Eventuele opmerkingen / aanwijzingen voor de hulpverleners
Uw aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement bij ons binnen zijn.
Na ontvangst van Uw aanvraag ontvangt U een bevestiging met een voorlopige kosten berekening.

© Copyright 2021 - EHBO Vereniging Brouwhuis. Alle rechten voorbehouden.
 Versie 4.3.3